Advanced Search

$ 100 to $ 1,500,000

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

Obiekty kubaturowe – czym się charakteryzują i jak przebiega budowa?

Posted by MMBujak on 23 października 2021
0

Obiekty kubaturowe to podstawowe pojęcie w budownictwie. Są one alternatywą dla budownictwa liniowego, w którego skład wchodzą linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, gazociągi, kanalizacje i wodociągi oraz drogi. Czym jest budownictwo kubaturowe i komu jest ono potrzebne?

Czym jest budownictwo kubaturowe?

Obiekty kubaturowe pojawiają się zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Ich definicje można odnaleźć w przepisach prawnych. Co jednak ciekawe nie odnajdzie się ich w Prawie Budowlanym. Ono nie wyjaśnia, czym są obiekty, czy też budownictwo kubaturowe. Definicję tego typu budownictwa ogłosił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który 14 lutego 2014 r. ogłosił wyrok II SA/Kr 1527/13. Zgodnie z wyrokiem sądu za obiekty kubaturowe uznaje się każdy budynek posiadający parametr objętości. Ponadto obiekt kubaturowy musi być trwale wybudowany, do tego rodzaju architektury nie zaliczają się te o charakterze tymczasowym.  Warto też pamiętać, że niektóre budynki mogą nie mieć jasnej kwalifikacji w zakresie rodzaju budownictwa. W takiej sytuacji jest ona rozpatrywana indywidualnie.

Jakie są przykłady budynków kubaturowych?

Obiekty kubaturowe dzielą się na kilka typów budynków. Zaliczyć można do nich m.in. budynki jednorodzinne, bloki mieszkalne, biurowce, sklepy, galerie handlowe, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, hotele, a także wszelkie obiekty przemysłowe.

Aby jednak budynek mógł zostać uznany za kubaturowy, firma budowlana zobowiązana jest wyliczyć parametr objętości. Podczas obliczania kubatury pod uwagę bierze się szereg elementów konstrukcyjnych, pomija natomiast takie jak schody zewnętrzne czy gzymsy. Przy obliczeniu kubatury obiektu powinno podać się tą brutto, czyli wartość określającą objętość budynku – wyliczana jest ona na podstawie wzoru matematycznego. Ważne jest także określenie kubatury netto, czyli iloczynu powierzchni poziomów budynku i wysokości liczonej od poziomu podłogi do stropu.

Kto buduje obiekty kubaturowe?

W Polsce obiekty kubaturowe buduje najczęściej firma budowlana – Lublin jest najlepszym przykładem rozwoju tej dziedziny budownictwa. W mieście stale powstają nowe inwestycje użyteczności publicznej, natomiast MM Bujak co roku oddaje do użytku nieruchomości mieszkalne i gospodarcze. Należy tu zaznaczyć, że o ile budowa mieszkalnych budynków kubaturowych nie należy do najtrudniejszych, to inaczej wygląda sprawa z inwestycjami gospodarczymi, sanitarnymi czy użytku publicznego. Powinny one być realizowane przez generalnego wykonawcę, czyli firmę zajmującą się na tworzeniu projektów architektonicznych i wykonawczych, mającą doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń i sprawnie poruszającą się w meandrach Prawa Budowlanego.

Inwestorzy planujący budowę obiektu lub obiektów kubaturowych zarówno dla osób prywatnych, jak i organów państwowych muszą mieć na uwadze plan zagospodarowania przestrzennego.

Nie da się ukryć, że budownictwo kubaturowe zyskuje coraz większe znaczenie nad Wisłą. Jego rozwój można zaobserwować w każdym regionie. Największy jednak notowany jest w miastach wojewódzkich takich jak np. Lublin. Powstają tam nie tylko budynki użyteczności publicznej, ale i te mieszkalne.

Skontaktuj się z nami!

Compare Listings