Advanced Search

$ 100 to $ 1,500,000

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

Projekt Unia Europejska

Fundusze Europejskie - logotypy

Przedsiębiorstwo BUJAK MATEUSZ M.M.BUJAK realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0186/18

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku firmy: Bujak Mateusz M.M.Bujak”

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku produkcyjno – usługowo – magazynowego. Projekt obejmie realizację kompleksowych zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Projekt przewiduje również wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku.
Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery.
Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu.

Planowana wartość projektu: 1 924 524,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 954 132,80 PLN

Fundusze Europejskie - logotypy
Firma MMBujak Mateusz Bujak uczestniczy w projekcie:
Działanie 3.7 RPO WL 2014-2020
Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw,
Działanie: 3.7 współfinansowane ze środków europejskich.
Wartość Projektu: 66567,94 zł

Compare Listings