Advanced Search

$ 100 to $ 1,500,000

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

Budowa domu, a fotowoltaika i pompa ciepła – jak się przygotować?

Posted by MMBujak on 3 listopada 2022
0

Budowa wymarzonego domu to przedsięwzięcie, do którego warto się należycie przygotować. Dotyczy to nie tylko aspektu konstrukcyjnego czy wyboru materiałów wykończeniowych, ale również kwestii energetycznych. Naszym celem powinna być budowa domu odznaczającego się wysokim stopniem niezależności od energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych.

Fotowoltaika i pompy ciepła to rozwiązania, dzięki którym możemy zasilać dom czystą energią ze źródeł odnawialnych. Żeby wspomniane instalacje były wydajne i działały sprawnie ich montaż warto zaplanować już na etapie projektu nieruchomości.

Budowa domu i pompy ciepła

Pompa ciepła to ekologiczne urządzenie grzewcze, które wykorzystuje energię pozyskaną ze środowiska naturalnego. Pompy ciepła nowej generacji odznaczają się wysoką skutecznością, co przekłada się na jeszcze mniejsze zapotrzebowanie urządzenia na prąd. Należy bowiem pamiętać, że do prawidłowej pracy każda pompa ciepła wymaga dostarczenia energii z zewnątrz w postaci energii elektrycznej. Do czego służą pompy ciepła? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła? Dlaczego urządzenie grzewcze warto wybrać już na etapie projektowania domu?

Nieruchomości mieszkalne mogą być ogrzewane na różne sposoby. Aktualne trendy i obowiązujące przepisy wymagają od inwestorów wykorzystywania energii odnawialnej do ogrzewania domów i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. To prowadzi do sytuacji, w której standardem dla nowo powstających budynków mieszkalnych jest pompa ciepła.

Pompy ciepła dzieli się ze względu na dolne i górne źródło energii. Ich efektywność zależy od sposobu pozyskiwania energii ze środowiska. Ten z kolei jest uzależniony do warunków panujących na działce budowlanej, jak również jej metrażu. To dlatego budowa domu i pompy ciepła są tak ściśle powiązane.

 

Rodzaje pomp ciepła a budowa domu

Jak już zaznaczyliśmy powyżej, pompy ciepła dzieli się ze względu na dolne i górne źródło. Dolne źródło to miejsce, z którego urządzenie pobiera energię. Górne źródło to emitery ciepła, a więc punkty, do których oddawane jest zgromadzone ciepło. Na tej podstawie wyróżnia się:

–        pompy ciepła gruntowe,

–        pompy ciepła typu woda-woda,

–        pompy ciepła typu powietrze-woda.

Pompy ciepła gruntowe wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi. W zależności od sposobu, w jaki je pozyskują wyróżnia się dodatkowo pompy w wersji z kolektorami poziomymi i pionowymi. Kolektory są wypełnione roztworem o niskiej temperaturze zamarzania, który pobiera ciepło z wnętrza ziemi, a następnie przekazuje do urządzenia pozyskaną energię. Zaletą gruntowych pomp ciepła jest wysoka stabilność pracy niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz. Wadą wysoki koszt inwestycji.

Pompy ciepła typu woda-woda to urządzenia pobierające energię z wód gruntowych. Opłacalność instalacji tego typu pomp ciepła w dużej mierze zależy od warunków geodezyjnych działki. Może się również okazać, że wykorzystanie zasobów wodnych do ogrzania nieruchomości i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie wymagało uzyskania stosownych pozwoleń.

Pompy ciepła typu powietrze-woda wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu. Zaletą tego typu pomp jest łatwy i szybki montaż, co wiąże się z niskim kosztem inwestycji i możliwością zastosowania urządzenia grzewczego praktycznie w dowolnym miejscu. Wadą jest obniżenie sprawności urządzenia wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż sprawność powietrznych pomp ciepła nowej generacji jest nieporównywalnie wyższa w stosunku do urządzeń starszych generacji. Dzięki temu pompa ciepła może pracować wydajnie także przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.
dom w trakcie budowy przez firmę budowlaną MM Bujak

 

Budowa domu i fotowoltaika

Fotowoltaika to metoda wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Proces odbywa się za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych. Pozyskany w ten sposób prąd elektryczny stały jest następnie przekształcany w prąd zmienny służący do zasilania urządzeń, ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jak działa fotowoltaika? Jak dobrać moc instalacji? O czym pamiętać?

Efektywność systemu fotowoltaicznego jest uzależniona od dostępu do światła słonecznego. Z tego względu panele fotowoltaiczne montuje się na dachach budynków lub gruncie dbając przy tym o to, żeby nie były zacienione. Jednocześnie na efektywność fotowoltaiki wpływa wybór konkretnych paneli (panele poszczególnych marek różnią się od siebie pod względem wydajności) oraz sposób ich użytkowania, a więc okresowe czyszczenie fotowoltaiki.

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Na początek warto pamiętać o tym, że w obowiązującym w Polsce systemie nie ma możliwości sprzedaży nadwyżek energii wygenerowanej przez mikroinstalację fotowoltaiczną, a jedynie możliwość bilansowania energii pobranej z sieci i energii do niej wprowadzonej. Z tego względu dobór mocy instalacji fotowoltaicznej powinien być uzależniony do zapotrzebowania nieruchomości na prąd. W przypadku gospodarstw domowych, wielkość instalacji powinna być skalkulowana w taki sposób, aby wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała całkowitego rocznego zużycia. Dlatego budowa domu i fotowoltaika to procesy silnie ze sobą powiązane. Jeśli już na etapie projektu i budowy nieruchomości uwzględnimy wszystkie urządzenia i instalacje zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, klimatyzacja z rekuperacją, ogrzewanie elektryczne) wówczas o wiele łatwiej będzie nam określić moc instalacji.

Dlaczego przewymiarowanie instalacji jest nieopłacalne?

Inwestorzy często zastanawiają się nad montażem fotowoltaiki o większej mocy niż bieżące zapotrzebowanie nieruchomości na prąd. Działanie to miałoby mieć na celu zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych nieruchomości. W praktyce nie ma ono podstaw ekonomicznych. Nieodebrane z sieci nadwyżki wygenerowanej energii przepadają, a instalacja jest zwyczajnie droższa, co wydłuża okres zwrotu z inwestycji. Co ważne, instalacje fotowoltaiczne są projektowane i realizowane modułowo, dzięki czemu istnieje możliwość założenia na etapie montażu pierwotnej instalacji jej późniejszej rozbudowy.

Compare Listings