Your search results

Contact

MM Bujak

Miernicza 17, 20-805 Lublin

Mateusz Bujak – Company owner
tel.: 503 498 551
e-mail: mateusz.bujak@mmbujak.pl

Karol Gałązka – Construction superintendent
tel.: 515 555 513
e-mail: karol.galazka@mmbujak.pl

Marek Nowicki – Construction superintendent
tel.: 514 821 120
e-mail: marek.nowicki@mmbujak.pl

Monika Borkowska – Site engineer
tel.: 501 640 199
e-mail: monika.borkowska@mmbujak.pl

Contact Us

Przedsiębiorstwo BUJAK MATEUSZ M.M.BUJAK realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0186/18
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku firmy: Bujak Mateusz M.M.Bujak”
Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku produkcyjno - usługowo - magazynowego. Projekt obejmie realizację kompleksowych zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Projekt przewiduje również wdrożenie systemu zarządzania energią w budynku. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery. Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu.

Planowana wartość projektu: 1 924 524,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 954 132,80 PLN